Stichting Vrienden
Hospice De Sporen

Hospice De Sporen is een huis voor de laatste levensfase

Hospice De Sporen biedt zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven. Het gaat daarbij om ernstige zieken die medisch gezien uitbehandeld zijn en die een levensverwachting van minder dan 3 maanden hebben. De Sporen biedt een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg in die laatste fase, zodat men waardig afscheid kan nemen.

Zo wordt De Sporen gefinancierd

De zorg in Hospice De Sporen wordt door de overheid gefinancieerd in het kader van de AWBZ. Voor de gasten van het hospice betekent deze thuiszorgfinanciering dat een bescheiden bijdrage naar draagkracht wordt gevraagd. Uit deze bijdragen worden alleen ‘de handen aan bed’ betaald. Voor het overige deel van de zorg blijft het hospice afhankelijk van bijdragen van de vriendenstichting van het Hospice De Sporen. De vriendenstichting is op haar beurt weer afhankelijk van giften, donaties, legaten en sponsoring.

Vrienden

Vrienden van het Hospice zijn mensen die begrijpen dat een voorziening als deze niet mogelijk is zonder de financiële bijdragen van velen. De afgelopen jaren heeft de vriendenstichting al het nodige gedaan om het verblijfsomstandigheden te verbeteren. Dat varieert van extra voorzieningen op de kamers tot de inrichting van een terras en van het realiseren van een stiltecentrum tot het doen van allerlei kleine uitgaven die op een andere wijze niet vergoed worden.

De Sporen kan uw hulp gebruiken

Er is en blijft meer geld nodig, zeker omdat voorzieningen als De Sporen een steeds belangrijkere plaats gaan innemen in onze vergrijzende samenleving. U heeft daarvoor verschillende mogelijkheden.

Voor meer informatie:
Stichting Vrienden Hospice De Sporen
Bredaseweg 564 5036 NB Tilburg
vriendendesporen@gmail.com

Stichting Vrienden Hospice de Sporen Bredaseweg 564, 5036 NB Tilburg vriendendesporen@gmail.com