Hospice De Sporen een huis voor de laatste levensfase.

Hospice De Sporen biedt zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven.
Het gaat daarbij om ernstig zieke patienten die medisch gezien uitbehandeld zijn en die een levensverwachting van minder dan 3 maanden hebben. De Sporen biedt een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg in die laatste fase, zodat men waardig afscheid kan nemen. In het hospice is 24 uur per dag professionele zorg aanwezig.
Deze is gericht op zowel de lichamelijke als de geestelijke aspecten van de ziekte. Allereerst wordt geprobeerd om lichamelijke klachten zoveel mogelijk op te heffen. Daarnaast wordt er emotionele ondersteuning gegeven, ook aan de naasten. Een team van deskundigen zorgt daarvoor. Dit team bestaat uit artsen, verpleegkundigen en ziekenverzorgenden.

Een groot aantal vrijwilligers ondersteunt het verzorgend personeel.Nog belangrijker dan de weg die je gaat, is het spoor dat je 
					achterlaat.